Stichting Community Service Rotary Club Amsterdam-Halfweg

FISCAAL NUMMER:
RSIN 8157.24.937


ADRES:
Snelliusstraat 16, 2014 EA Haarlem
info@rcah.nl


BESTUUR:
Het bestuur van de Stichting Community Service RC Amsterdam-Halfweg is gelijk aan het dagelijkse bestuur van Rotaryclub Amsterdam-Halfweg.

Bestuursleden voor het bestuursjaar 2019 - 2020
Dhr. Mr Patrick J. Jansen (voorzitter)
Mevr. Drs. Gerdine P.J.M. Heeneman - Claessens (secretaris)
Dhr. Sjoerd van der Velde (penningmeester)


BELEIDSPLAN:
Bijk hier het beleidsplan 2018-2021 (PDF)


BELONINGSBELEID:
Nihil


DOELSTELLING:
De Stichting stelt zich ten doel bij te dragen aan de verwezenlijking van het dienstideaal van Rotary door het verlenen van geestelijke en stoffelijke steun aan personen, die hulp behoeven en aan instellingen van algemeen maatschappelijk belang die zich de bestrijding van bepaalde maatschappelijke noden tot taak stellen.

  • Ondersteuning Rotary foundation
  • Waterproject Afrika
  • Stichting Tafadhali
  • Vlielandkamp
  • Rotary Doctor Bank
  • Stichting Leergeld
  • Scholarship DDDD


LAATSTE FINANCIEEL OVERZICHT:

Bekijk de financiele gegevens hier (PDF)